Skróty klawiszowe

Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy

Edycja tekstu
CTRL + C – kopiuj
CTRL + V – wklej
CTRL + X – wytnij
CTRL + B – pogrub
CTRL + I – pochyl
CTRL + U – pochyl
Interlinia
CTRL + 1 – odstęp między wierszami pojedynczy
CTRL + 2 – odstęp między wierszami podwójny
CTRL + 5 – odstęp między wierszami na 1,5
Wyrównanie tekstu
CTRL + r – wyrównaj do prawej
CTRL + l – wyrównaj do lewej
CTRL + e – wyrównaj do środka
CTRL + j – wyjustuj
Inne
CTRL + a – zaznacz wszystko
CTRL + f – wyszukaj
CTRL + p – drukuj
CTRL + n – nowa kartka
CTRL + o – otwórz
CTRL + s – zapisz

Wróć do strony głównej 🏠