Podstawy JavaScript

JavaScript jest to skryptowy język programowania wysokiego poziomu. Razem z HTML i CSS JavaScript stanowi podstawowe narzędzie do tworzenia stron internetowych, jednak posiada również szersze zastosowania – jest używany w aplikacjach desktopowych i dokumentach PDF oraz w aplikacjach webowych po stronie serwera.

Wróć do strony głównej 🏠